I dashur Vizitor,

Ju falenderojmë që ndiqni këtë faqe interneti.
Si rrjedhojë e perthithjes së Bankës Alpha Albania prej Bankës OTP Albania, kjo faqe nuk do të jetë më në dispozicion. Ju do të kaloni pas 30 sekondash tek www.otpbank.al, faqe në të cilën do mund të gjeni më shumë informacion lidhur me Grupin OTP dhe ndryshimet lidhur me shkrirjen e bankave.

Për pyetje të mundshme, mund të telefononi 24/7 në 0800 48 48.

Ne jemi të vendosur të ofrojmë shërbimin më të mirë përmes një rrjeti më të gjerë të Degëve, ATM-ve dhe POS-ve, si të mundësojmë shërbime bankare më të lehta dhe më moderne për të gjithë klientët.

#UnitedForGreatness


Dear Visitor,

Thank you for visiting this website.
Due to Alpha Bank Albania merging with OTP Bank Albania, this website is not available anymore. You will be redirected to www.otpbank.al in 30 seconds, where you can find more information about OTP Group and changes in connection with the merger.

For futher enquiries, you may call 24/7 at 0800 48 48.

We are committed to provide the best service by expanding the network in Branches, ATMs and POSs, as well as provide more user-friendly and up-to-date banking service to the clients’ convenience.

#UnitedForGreatness