Alpha Bank Albania lëshon debiti Mastercard dhe American Express dhe karta krediti Mastercard, Visa dhe American Express të cilat ju mundësojnë përdorim në ATM, POS dhe Online kudo ku ju jeni.

Për informacion më të detajuar mund të kontaktoni në:

E-mail: [email protected]
Tel.: +355 42 240 477