Programi i shpërblimit Alpha Bank Bonus, është krijuar për të shpërblyer të gjithë kartëmbajtësit Mastercard dhe American Express në çdo blerje, sado e vogël ose e madhe qoftë ajo. Të gjithë klientët ekzistues dhe të rinj mund të përfitojnë nga ky program shpërblimi i cili funksionon duke ju rimbursuar shumën e përfituar në llogarinë e lidhur me kartën tuaj.

Bonus Mastercard
Bonus Amercian Express

Përfitojnë pas hyrjes në fuqi në datën 1 Shkurt 2022 nga ky program shpërblimi kartat:

Karta Enter Mastercard Debit
Karta e Kreditit Mastercard


Gjeni më poshtë tregtarët partnerë:

TREGTARI Karta e debitit Mastercard Karta e kreditit Mastercard
SPAR TEG 4.00% 5.00%
SPAR QTU 4.00% 5.00%
SPAR Juridiku 4.00% 5.00%
SPAR Komuna e Parisit 4.00% 5.00%
SPAR Blue Star në Durrës 4.00% 5.00%
NEPTUN 5.00% 5.00%
Megatek 5.00% 5.00%
Kastrati Petrol 4.00% 5.00%
JUMBO 4.00% 5.00%
By Best Duty Free 4.00% 5.00%
My Optika 5.00% 5.00%
Belfiore 10.00% 10.00%
Enterprise Rent a Car 5.00% 5.00%
Argjendari Gjikondi 5.00% 5.00%

Përfitojnë nga ky program shpërblimi kartat:

Enter American Express
American Express Green
American Express Gold


Gjeni më poshtë tregtarët partnerë: