KA ARDHUR KOHA TË BLINI NJË MAKINË!

Akoma pyesni veten se si të bëheni me një makinë?

Alpha Bank ju ofron rrugën më të lehtë drejt makinës tuaj të re.
Kredia për makinë e Alpha Bank ju jep mundësinë ta përfundoni shlyerjen pas 7 vitesh, me interesat më të ulëta në treg. Është e vërtetë, ndaj nxitoni të blini makinën e ëndrrave të tuaja. Me këstet e favorshme mujore do të bindeni edhe vetë se ka ardhur koha që... të blini një makinë.

Karakteristikat e produktit
Normat e Interesi
Shëmbull këst kredie

Shuma minimale e kredisë:
1.000 Euro

Financim:
70% e vlerës së makinës

Monedha:
ALL, EUR

Kohëzgjatja e kredisë:
12 - 84 muaj

Normat e interesit fiks:
• ALL: 13%
• EUR: 9%


Normat e interesit të ndryshueshëm*:
• ALL: 12M Bono Thesari + 5%
• EUR: 12M Euribor + 7%

*Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit

Shuma e kërkuar  Norma e interesit Norma efektive e interesit  Kësti mujor i përafërt 
3,000 EUR 7% 7.79% 45 EUR
800,000 ALL 6.95% 7.58% 12,054 ALL
10,000 EUR 7% 7.56% 150 EUR

Kësti mujor është përllogaritur për një periudhë shlyerjeje prej 7 vitesh dhe norma referencë 12M BTH = 1.95%, 12M Euribor= 0%