Përmes shërbimit të njoftimit Alpha SMS, ju do të njoftoheni në kohë reale përmes mesazheve elektronike për çdo transaksion të kryer me kartën tuaj në çdo tregtar, për tërheqje në ATM-të e Alpha Bank Albania, ose ATM-të e tjera brenda dhe jashtë vendit. Çdo kartë debiti e regjistruar në platformën online, automatikisht ju mundëson njoftimin me SMS për çdo lëvizje (debitore dhe kreditore) të kryer në llogarinë e lidhur me kartën e regjistruar si dhe balancën përkatëse pas çdo lëvizjeje.  

Shërbimi i njoftimeve Alpha SMS nga Alpha Bank është mënyra më moderne për menaxhimin e limitit të kartave tuaja. Aktivizoni shërbimin Alpha SMS dhe:

  • Njoftohuni në kohë reale, përmes SMS, çdo herë që kryeni një transaksion me kartën tuaj, në çdo tregtar, gjithashtu për tërheqjet pranë ATM-ve të Alpha Bank ose ATM-ve të tjera brenda dhe jashtë vendit;
  • Përfitoni nivel më të lartë mbrojtjeje kundër mashtrimit;
  • Kini kontroll më të mirë të balancës dhe aktivitetit të kartës suaj;

Modifikoni me lehtësi preferencat e kartave tuaja:

  • Shtoni një kartë të re;
  • Ç'rregjistroni një kartë ekzistuese;
  • Ndryshoni të dhënat tuaja të kontaktit.