Misioni i Bankës është të jetë një partner i besueshëm për klientët e saj duke krijuar me ta marrëdhënie solide dhe afatgjata të bazuara në besim, respekt dhe sinqeritet.

Vizioni i Bankës është përmirësimi i vazhdueshëm i produkteve dhe shërbimeve, për të plotësuar nevojat bankare të klientëve të saj dhe kontribuar në rritjen e cilësisë së jetës së tyre.